Fferm Wynt Alltwalis

Mae Fferm Wynt Alltwalis ger Coedwig Brechfa i’r gogledd o Gaerfyrddin, ac mae wedi bod ar waith ers 2009.

Cronfa Budd Cymunedol

Mae yna Gronfa Budd Cymunedol sy’n werth bron i £90,000 y flwyddyn ar waith law yn llaw â Fferm Wynt Alltwalis.

Bydd y gronfa ar gael gydol oes y fferm wynt ar gyfer prosiectau neu fentrau yn ward etholiadol Llanfihangel-ar-arth yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd prosiectau sy’n gymwys i dderbyn cyllid yn creu cymuned ffyniannus, gan gynnwys prosiectau sy’n canolbwyntio ar:

  • Wella’r Gymuned
  • Addysg
  • Gweithgareddau Awyr Agored
  • Cynaliadwyedd

Ers sefydlu’r gronfa, mae Statkraft wedi buddsoddi £797,000  mewn grwpiau, prosiectau a mentrau lleol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am gyllid, cysylltwch â gweinyddwr Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Alltwalis, Meinir Evans:
meinir.evans@btinternet.com
01559 395 699

Hefyd, gallwch lawrlwytho ffurflen gais yma.

Downloads

Title Size Type
Adroddiad Blynyddol 2018 1.3MB .PDF
Adroddiad Blynyddol 2017 1.4MB .PDF
Adroddiad Blynyddol 2016 1.4MB .PDF
Dyddiadau Cau 24KB .DOCX
Termau ac Amodau 39KB .DOC