Fferm Wynt Alltwalis

Mae Fferm Wynt Alltwalis ger Coedwig Brechfa i’r gogledd o Gaerfyrddin, ac mae wedi bod ar waith ers 2009.

Cronfa Budd Cymunedol

Mae yna Gronfa Budd Cymunedol sy’n werth bron i £90,000 y flwyddyn ar waith law yn llaw â Fferm Wynt Alltwalis.

Bydd y gronfa ar gael gydol oes y fferm wynt ar gyfer prosiectau neu fentrau yn ward etholiadol Llanfihangel-ar-arth yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd prosiectau sy’n gymwys i dderbyn cyllid yn creu cymuned ffyniannus, gan gynnwys prosiectau sy’n canolbwyntio ar:

  • Wella’r Gymuned
  • Addysg
  • Gweithgareddau Awyr Agored
  • Cynaliadwyedd

Ers sefydlu’r gronfa, mae Statkraft wedi buddsoddi £797,000  mewn grwpiau, prosiectau a mentrau lleol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am gyllid, cysylltwch â gweinyddwr Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Alltwalis, Meinir Evans:
meinir.evans@btinternet.com
01559 395 699

Hefyd, gallwch lawrlwytho ffurflen gais yma.