Countries

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fferm Wynt Alltwalis

United Kingdom / Wind power / Power plant

Mae Fferm Wynt Alltwalis ger Coedwig Brechfa i’r gogledd o Gaerfyrddin, ac mae wedi bod ar waith ers 2009.

Mae'r fferm wynt wedi bod yn weithredol ers 2009 ac mae'n cynnwys 10 tyrbin gyda chyfanswm capasiti o 23 MW, gan gynhyrchu trydan sy'n cyfateb i anghenion oddeutu 16,500 o gartrefi ag ynni adnewyddadwy (BEIS - 3,781 kWh y cartref). Y cynhyrchiad blynyddol yw 60.8 GWh.

Ffigurau allweddol

 • 60.8 GWh
  Cynhyrchiad blynyddol
 • 16 466
  Cyfatebol cartrefi a wasanaethir
 • £ 100,000 p.a.
  Cronfa Budd Cymunedol
The Alltwalis wind farm
Fferm Wynt Alltwalis
Company Ownership share
Statkraft 51%

 

Cronfa Budd Cymunedol

Mae yna Gronfa Budd Cymunedol sy’n werth bron i £100,000 y flwyddyn ar waith law yn llaw â Fferm Wynt Alltwalis.

Bydd y gronfa ar gael gydol oes y fferm wynt ar gyfer prosiectau neu fentrau yn ward etholiadol Llanfihangel-ar-arth yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd prosiectau sy’n gymwys i dderbyn cyllid yn creu cymuned ffyniannus, gan gynnwys prosiectau sy’n canolbwyntio ar:

 • Wella’r Gymuned
 • Addysg
 • Gweithgareddau Awyr Agored
 • Cynaliadwyedd

Ers sefydlu’r gronfa, mae Statkraft wedi buddsoddi £797,000  mewn grwpiau, prosiectau a mentrau lleol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am gyllid, cysylltwch â gweinyddwr Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Alltwalis, Meinir Evans:
meinir.evans@btinternet.com
01559 395 699

Hefyd, gallwch lawrlwytho ffurflen gais yma.

 

Cronfa Ymddiriedolaeth Budd Cymunedol Fferm Wynt Statkraft Alltwalis

Os ydych am geisio am gefnogaeth y Gronfa i glwb, sefydliad neu cymdeithas o fewn ffiniau etholaeth Llanfihagel ar Arth mae croeso i chi gysylltu gyda’r Gweinyddydd Meinir Evans am pecyn ymgeisio ar y rhif ffon 01559 395 699 neu thrwy e bost meinir.evans@btinternet.com.

Dyma'r dyddiadau cau i dderbyn ceisiadau 

15 Fawrth 2024

14 Fehefin 2024

13 Fedi 2024

 

Ffurflen Gais

Meini Prawf - Alltwalis Community Fund

Canllaw a Cwestiynau

 

Cysylltu â ni

Rheolwr y Safle
Glyn Griffiths

Llinell Gymorth Gymunedol
0800 772 0668
UKProjects@statkraft.com

Ymholiadau gan y cyfryngau
Alison Hood
077 2068 0635
alison.hood@statkraft.com