Jump to content Jump to navigation Jump to search

Countries

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Fferm Wynt Alltwalis

United Kingdom / Wind power / Power plant

Mae Fferm Wynt Alltwalis ger Coedwig Brechfa i’r gogledd o Gaerfyrddin, ac mae wedi bod ar waith ers 2009.

Mae'r fferm wynt wedi bod yn weithredol ers 2009 ac mae'n cynnwys 10 tyrbin gyda chyfanswm capasiti o 23 MW, gan gynhyrchu trydan sy'n cyfateb i anghenion oddeutu 16,500 o gartrefi ag ynni adnewyddadwy (BEIS - 3,781 kWh y cartref). Y cynhyrchiad blynyddol yw 60.8 GWh.

Ffigurau allweddol

 • 60.8 GWh
  Cynhyrchiad blynyddol
 • 16 466
  Cyfatebol cartrefi a wasanaethir
 • £ 90 000 p.a.
  Cronfa Budd Cymunedol

Adroddiadau blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2016

Darllenwch ef yma

Adroddiadau blynyddol 2017

Darllenwch ef yma

Adroddiadau blynyddol 2018

Darllenwch ef yma

The Alltwalis wind farm
Fferm Wynt Alltwalis
Company Ownership share
Statkraft 51%

 

Cronfa Budd Cymunedol

Mae yna Gronfa Budd Cymunedol sy’n werth bron i £90,000 y flwyddyn ar waith law yn llaw â Fferm Wynt Alltwalis.

Bydd y gronfa ar gael gydol oes y fferm wynt ar gyfer prosiectau neu fentrau yn ward etholiadol Llanfihangel-ar-arth yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd prosiectau sy’n gymwys i dderbyn cyllid yn creu cymuned ffyniannus, gan gynnwys prosiectau sy’n canolbwyntio ar:

 • Wella’r Gymuned
 • Addysg
 • Gweithgareddau Awyr Agored
 • Cynaliadwyedd

Ers sefydlu’r gronfa, mae Statkraft wedi buddsoddi £797,000  mewn grwpiau, prosiectau a mentrau lleol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am gyllid, cysylltwch â gweinyddwr Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Alltwalis, Meinir Evans:
meinir.evans@btinternet.com
01559 395 699

Hefyd, gallwch lawrlwytho ffurflen gais yma.

 

Cronfa Ymddiriedolaeth Budd Cymunedol Fferm Wynt Statkraft Alltwalis

Mae wedi bod yn gyfnod o addasu i’r Gronfa fel i bawb arall yn ystod ein amser o’r cyfnod clo. I ni’n dal i dderbyn ceisiadau ac yn ymchwilio i fewn i’r ffordd orau o ddod i benderfyniad ar ceisiadau yn ystod cyfnod pan nad ydym yn gallu cwrdd i drafod o gwmpas bwrdd.  

Os ydych am geisio am gefnogaeth y Gronfa i glwb, sefydliad neu cymdeithas o fewn ffiniau etholaeth Llanfihagel ar Arth  mae croeso  i chi gysylltu gyda’r Gweinyddydd Meinir Evans am pecyn ymgeisio ar y rhif ffon 01559 395 699 neu thrwy e bost meinir.evans@btinternet.com.  Bydd y dyddiadau cau  2020 ar gyfer ceisiadau ar y 23ain o Fehefin a 15ed o Fedi.

Termau ac Amodau

 

Cysylltu â ni

Rheolwr y Safle
Glyn Griffiths

Llinell Gymorth Gymunedol
0800 772 0668
UKProjects@statkraft.com

Ymholiadau gan y cyfryngau
Alison Hood
077 2068 0635
alison.hood@statkraft.com 

Contact us