Countries

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ffigurau allweddol

 • 60.8 GWh
  Cynhyrchiad blynyddol
 • 16 466
  Cyfatebol cartrefi a wasanaethir
 • £ 90 000 p.a.
  Cronfa Budd Cymunedol

Adroddiadau blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2016

Darllenwch ef yma

Adroddiadau blynyddol 2017

Darllenwch ef yma

Adroddiadau blynyddol 2018

Darllenwch ef yma

Adroddiadau blynyddol 2019

Darllenwch ef yma

The Alltwalis wind farm
Fferm Wynt Alltwalis
Company Ownership share
Statkraft 51%

 

Cronfa Budd Cymunedol

Mae yna Gronfa Budd Cymunedol sy’n werth bron i £90,000 y flwyddyn ar waith law yn llaw â Fferm Wynt Alltwalis.

Bydd y gronfa ar gael gydol oes y fferm wynt ar gyfer prosiectau neu fentrau yn ward etholiadol Llanfihangel-ar-arth yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd prosiectau sy’n gymwys i dderbyn cyllid yn creu cymuned ffyniannus, gan gynnwys prosiectau sy’n canolbwyntio ar:

 • Wella’r Gymuned
 • Addysg
 • Gweithgareddau Awyr Agored
 • Cynaliadwyedd

Ers sefydlu’r gronfa, mae Statkraft wedi buddsoddi £797,000  mewn grwpiau, prosiectau a mentrau lleol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am gyllid, cysylltwch â gweinyddwr Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Alltwalis, Meinir Evans:
meinir.evans@btinternet.com
01559 395 699

Hefyd, gallwch lawrlwytho ffurflen gais yma.

 

Cronfa Ymddiriedolaeth Budd Cymunedol Fferm Wynt Statkraft Alltwalis

Mae wedi bod yn gyfnod o addasu i’r Gronfa fel i bawb arall yn ystod ein amser o’r cyfnod clo. I ni’n dal i dderbyn ceisiadau ac yn ymchwilio i fewn i’r ffordd orau o ddod i benderfyniad ar ceisiadau yn ystod cyfnod pan nad ydym yn gallu cwrdd i drafod o gwmpas bwrdd.

Os ydych am geisio am gefnogaeth y Gronfa i glwb, sefydliad neu cymdeithas o fewn ffiniau etholaeth Llanfihagel ar Arth mae croeso i chi gysylltu gyda’r Gweinyddydd Meinir Evans am pecyn ymgeisio ar y rhif ffon 01559 395 699 neu thrwy e bost meinir.evans@btinternet.com.

Bydd y dyddiadau cau 2021 ar gyfer ceisiadau ar y 25ain o Fai a 24ain o Awst a 16eg o Dachwedd.

Ffurflen Gais

Meini Prawf - Alltwalis Community Fund

Canllaw a Cwestiynau

 

Cysylltu â ni

Rheolwr y Safle
Glyn Griffiths

Llinell Gymorth Gymunedol
0800 772 0668
UKProjects@statkraft.com

Ymholiadau gan y cyfryngau
Alison Hood
077 2068 0635
alison.hood@statkraft.com